Antoon van Bakel 1930-2009, begint omstreeks 1950 zijn belangstelling en aanleg voor tekenen verder te ontwikkelen. Na een jaar lessen op de Middelbare Kunstnijverheidsschool te Eindhoven bij Kees Bol en Henk Brokke studeert hij van 1953 tot 1958 aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag waar onder andere Paul Citroen, Rein Draijer, Willem Rozendaal, Willem Schrofer zijn docenten zijn. Op 5 juli 1958 behaalt hij het getuigschrift aan de Academie in Den Haag, afd. Tekenen-Schilderen, en krijgt voor zijn afstudeerwerk de Esso Nederland-prijs.